N.O.D.E.

N.O.D.E. : Nederlandse Organisatie Docenten EHBO.

De N.O.D.E. stelt zich ten doel een bijdrage te leveren tot de bevordering en ontwikkeling van het onderwijs in de Eerste Hulp door onder andere:

 • de leden in de gelegenheid te stellen de kennis, het inzicht en de vaardigheid te vergroten zowel met betrekking tot de Eerste Hulp als de wijze van lesgeven;
 • de mogelijkheid te bieden tot het verkrijgen van een diploma Instructeur Eerste Hulp en het verkrijgen of verlengen van een bevoegdheid Instructeur in andere, aan Eerste Hulp gerelateerde, onderwerpen;
 • contact en samenwerking tussen de leden tot stand te brengen.

Het lidmaatschap staat open voor allen met een lesbevoegdheid in de Eerste Hulp of daaraan gerelateerd, zoals Instructeurs Eerste Hulp, reanimatiedocenten en artsdocenten.

 • De NODE organiseert opleidingen Instructeur Eerste Hulp. Vervolgens de cursus Instructeur BLS/AED.
 • Instructeurs kunnen hun diploma behouden door nascholing te volgen. Daarmee verkrijgen zij accreditatiepunten. Als ook de competentie van de instructeur is vastgesteld wordt het diploma verlengd.
 • De NODE verzorgt ook opleidingen en nascholingscursussen voor:
  • Instructeur BLS/AED en PBLS
  • Instructeur Eerste Hulp aan Kinderen
  • Instructeur bij Sportongevallen
  • Instructeur bij Wandelletsels

De NODE is ontstaan als werkgroep van Het Oranje Kruis en in 1956 als vereniging opgericht. NODE is sinds 1985 een zelfstandige vereniging voor en door docenten EHBO. De NODE verzorgt vanaf 2001 de opleidingen en nascholingen van instructeurs voor de door Het Oranje Kruis gecertificeerde diploma’s/aantekeningen. Sinds 2004 heeft de NODE van de NRR/ERC de erkenning als opleidingsinstituut voor Instructeur BLS/AED en sinds 2008 voor de opleiding Instructeur PBLS.

Secretariaat

Klik hier voor e-mail
Mobiel nummer: 06-33373231