Wat zijn instructeurs

Informatie via www.node-ehbo.org

Instructeur Eerste Hulp

Een Eerstehulpverlener weet hoe hij eerste hulp moet verlenen aan een slachtoffer.
Hoe meer Eerstehulpverleners er zijn, hoe groter de kans dat een slachtoffer goede eerste hulp krijgt.
Omdat u dit als Ehv-er leerde, heeft u ook een diploma "Eerste Hulp" gehaald.
Het zou mooi zijn als anderen dit ook zouden doen.

Voor het opleiden van deze mensen zijn docenten nodig:
artsen/verpleegkundigen en Instructeurs Eerste Hulp die de Eerste Hulp aan anderen kunnen leren.

Een gediplomeerde Eerstehulpverlener kan worden opgeleid tot instructeur Eerste Hulp.
Hiermee kan hij/zij  bijdragen aan de vergroting van het aantal Eerste hulpverleners en er aan meewerken
dat aan zoveel mogelijk slachtoffers op verantwoorde wijze eerste hulp wordt verleend in afwachting van de komst van deskundige hulp.

Secretariaat

Klik hier voor e-mail
Mobiel nummer: 06-33373231