L.O.T.U.S.

Wat is L.O.T.U.S.?

L.O.T.U.S staat voor;
Landelijke Opleiding tot Uitbeelding Slachtoffers en is in 1963 door het “Oranje Kruis” opgericht.

Op 1 maart 1975 werd de Landelijke Organisatie L.O.T.U.S. opgericht met als doel:

  • het contact en de samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen
  • de eenheid in het optreden te bevorderen
  • de kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen
  • medewerking te verlenen aan de opleiding voor de Lotusaantekening
  • medewerking te verlenen aan EHBO cursussen, examens, oefeningen enz.

Doel

Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen voor personen die;

  • een ongevalsituatie natuurgetrouw kunnen uitbeelden (acteren)
  • ongevalletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen (grimeren)
  • een ongeval in scène kunnen zetten (ensceneren)
  • een ontwerp kunnen maken van een ongevalsopgave voor EHBO oefenbijeenkomsten, lessen, wedstrijden enz (ontwerpen)

Secretariaat

Klik hier voor e-mail
Mobiel nummer: 06-33373231