Waarom lid worden van onze EHBO - vereniging?

Op de eerste plaats om je Ehbo diploma te kunnen behouden, dus een lidmaatschap is in eerste instantie voor mensen met een geldig diploma.

Houders van een geldig diploma

Houders van een EHBO-diploma moeten hun diploma geldig houden door regelmatig te oefenen, om de eenmaal opgedane kennis en vaardigheid te behouden. Voorheen (tot aug. 2003) werd volstaan met de aanwezigheid gedurende 14 oefenavonden in twee jaar tijd. Vanaf augustus 2003 heeft het Oranje Kruis bepaald, dat niet het aantal oefenavonden van belang is, maar de mate van competentie.

De EHBO – materie (lesstof) is verdeeld in ongeveer 18 onderdelen of competenties. In de twee jaar dat een diploma geldig is moet de Hulpverlener alle competenties herhalen, (waarbij er 6 levensreddende competenties genoemd worden) om het diploma geldig te houden. Omdat ook voor een EHBO - er vrije tijd een schaars goed is, wil men deze tijd zo efficiënt en zo prettig mogelijk besteden. Ook zal niet iedere EHBO - er dezelfde invulling en interesse hebben, als het gaat om de hulpverlening. Het bestuur, Lotus en instructeurs zijn zch hiervan terdege bewust en proberen door middel van een gevarieerd programma een zinvolle invulling te geven aan de lesavonden, die past bij de uiteenlopende individuele wensen.

Secretariaat

Klik hier voor e-mail
Mobiel nummer: 06-33373231