Wat zijn mijn verplichtingen als lid?

Herhalingsavonden.

Na het behalen van uw EHBO diploma Eerste Hulp bent u verplicht om regelmatig de oefenavonden van de vereniging te bezoeken( zie vorige item). Een herhalingsavond duurt 2 uur, begint gewoonlijk om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Onze reguliere lesavond is op de dinsdagavond. Het programma loopt van januari tot en met april en van september tot en met december. (in de maanden mei – juni – juli zijn er geen oefenavonden). Ook tijdens de (basis) schoolvakanties worden er geen herhalingsavonden georganiseerd. Elke avond heeft een andere vorm. Er kan sprake zijn van algemene avonden en die kennen een vrije deelname.

Voor de overige avonden, circulatie, reanimatie, lezing, moet u vooraf intekenen omdat deze, willen ze effectief en te volgen zijn, een beperkt aantal deelnemers noodzakelijk maken.
Hiervoor ontvangt u als lid een half jaarlijks programma.
Op dinsdagavond in:
Sporthal de Wissel,
De Schietberg 8,
5051 NZ Goirle.
Tijdens openingstijden bereikbaar: 013-5346175

Enkel die avonden, die bijdragen tot uitbreiding en verdieping van uw EHBO kennis, gelden als een competentie avond en worden, door middel van uw handtekening die gezet wordt na beëindiging van de avond, omgezet in een aantekening voor uw geldigheid van uw diploma.

Posten tijdens evenementen.

Verder kunt u zich aanmelden als ‘poster’ tijdens evenementen in ons dorp. Dit is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.Het versterkt ook de band tussen de leden onderling.

Jaarvergadering, lezing, uitstapje.

Het staat u vrij om de jaarvergaderingen, lezingen, bijeenkomsten in verenigingsverband te bezoeken. Dit is geen vaste verplichting, maar draagt wel bij aan het verenigingsleven.

Secretariaat

Klik hier voor e-mail
Mobiel nummer: 06-33373231