Het Rode kruis

Informatie via www.ehbo.nl

Het Oranje Kruis is autoriteit op het gebied van de Eerste Hulp in Nederland.

Het Oranje Kruis voert het predicaat 'koninklijk' en is er trots op dat Hare Majesteit de Koningin het predicaat heeft bestendigd tot 2036.
De Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken 'Het Oranje Kruis' is opgericht in 1909 op initiatief van Z.K.H. Prins Hendrik.

Ruim 350.000 Nederlanders bezitten een geldig diploma Eerste Hulp of een certificaat van Het Oranje Kruis.

Het Oranje Kruis heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten komen direct weer beschikbaar voor de doelstellingen. Begin 2013 telde de organisatie 27 medewerkers. Het Oranje Kruis is door Hobéon gecertificeerd. Het Oranje Kruis ontvangt geen structurele subsidie en heeft de ANBI-status.

Missie

Het Oranje Kruis heeft als missie het stimuleren, faciliteren, coördineren van en richting geven aan de Eerste Hulp door leken/EHBO in Nederland om daarmee gezondheidsschaden te beperken.

Activiteiten

  • stelt de leerstof samen
  • neemt examens af
  • reikt onder meer het diploma Eerst Hulp uit
  • bewaakt de geldigheid daarvan

Doelstellingen

Het Oranje Kruis heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Het realiseren van een zodanige Eerste Hulp door leken dat daardoor zo veel mogelijk gezondheidsrisico's worden voorkomen.
  • Bevorderen van inhoudelijke ontwikkeling en uitbouw van Eerste Hulp door leken.
  • Zoveel mogelijk mensen motiveren en stimuleren om Eerste Hulp te kunnen verlenen.

Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste Hulp; dat doen ruim 1.500 vrijwilligersverenigingen en ruim 250 commerciële opleidingsinstituten. Sinds september 2002 is Het Oranje Kruis een stichting. Een onafhankelijk College van Deskundigen bepaalt de inhoud en eindtermen van de verschillende opleidingen en bewaakt de inhoud van de lesboeken.

Secretariaat

Klik hier voor e-mail
Mobiel nummer: 06-33373231