Wat kost een lidmaatschap?

Het lidmaatschap bij onze vereniging geeft u recht op:

  • Het volgen van de herhaling - of oefenavonden.
  • Bij de herhalingsavonden voor reanimatie is ook de herhaling AED inbegrepen.
  • Sommige herhalingsavonden zijn in de vorm van een workshop. Hierin worden speciale onderwerpen besproken, of wordt bepaalde stof verder uitgediept of verbreed (denk aan hulpverlening aan kinderen, hulpverlening aan ouderen, evenementenhulpverlening).
  • Het bijwonen van algemene avonden. Dit zijn avonden waarop onder andere lezingen, buitenoefeningen en een algemene ledenvergadering worden gehouden. Deze komen per jaar een beperkt aantal keren voor.
  • U bent als lid verzekerd.
  • U kunt deelnemen aan hulpverlening bij evenementen.
  • U kunt een opleiding volgen als instructeur of LOTUS.
  • U kunt een beroep doen op een luisterend oor bij traumatische ervaringen (slachtofferhulp).
  • U kunt mee beslissen over de vereniging.

Met ingang van 1-1-2016 bedraagt het lidmaatschap € 36,50.
Elk jaar, tijdens de Algemene ledenvergadering in het voorjaar, wordt door de ledenvergadering besloten wat de bijdrage voor het daaropvolgende jaar gaat worden.

Secretariaat

Klik hier voor e-mail
Mobiel nummer: 06-33373231