Normen en Waarden

Missie.

De missie van de Vereniging voor EHBO Goirle is het op professionele wijze voorlichten en opleiden van vrijwilligers en particulieren en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen al dan niet op verzoek van partners zoals verenigingen, stichtingen, scholen en particulieren. Zorg te dragen van het voortbestaan van een EHBO vereniging in de Goirle.

Visie.

Met een gevarieerd lesaanbod voor jeugd en volwassenen voldoen aan de opleidingsbehoefte in een veranderende maatschappij. Preventie, voorlichting, hulpverlening en nazorg bieden aan vrijwilligers, verenigingen, stichtingen, scholen en particulieren. Kwaliteit en uitvoering hoog in het vaandel hebben staan binnen de vereniging. Nazorg te bieden aan hen die een traumatische ervaring hebben na het verlenen van eerste hulp.

Doelstelling.

Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke Eerste Hulp Bij Ongevallen. Het opleiden van personen en de mogelijkheid bieden om competent te blijven. Het organiseren van activiteiten om de onderlinge banden van leden te versterken.

Kernwaarden.

Wederzijds respect voor ieders afkomst en mening, diversiteit aan opvattingen worden aangegrepen om van elkaar te leren. De vereniging streeft een open karakter na om mensen te inspireren en te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. De vereniging is betrokken bij zijn maatschappelijke omgeving.

Betekenis EHBO.

Eerste Hulp Bij Ongelukken. Eerste hulp is hulp die een leek verleent in afwachting van deskundige hulp, bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van de medemens.

Vertrouwenspersonen.

Al diegenen die belangstelling hebben voor de EHBO zullen wel eens komen te staan met de vraag na een hulpverlening waar hij/zij zijn/haar verhaal kwijt kan. Soms worden mensen die hulp verleend hebben aan hun lot overgelaten, zodat ze met vragen blijven zitten waarop ze toch wel graag een antwoord willen hebben. Wij hebben enkele vertrouwenspersonen aangesteld die leden en niet leden kunnen helpen, te weten
- Mevr. Annemiek van Puijenbroek - Scheffers,
  Beschermvrouwe van de Ver. voor EHBO Goirle.

- Dhr. dokter Arie de Jong, Verenigingsarts.
- Dhr. Jan van Groenendaal, voorzitter van de Vereniging voor EHBO Goirle.

Secretariaat

Klik hier voor e-mail
Mobiel nummer: 06-33373231