Eerste Hulp Verlener

Cursus Eerste Hulp Verlener.
Met het Diploma Eerste Hulp (van Het Oranje Kruis) bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, 
zich met sporten bezeerd, of zomaar op straat onverwachts in elkaar zakt.

De cursus is inclusief reanimeren.

Diploma
Het diploma geeft aan, dat uw kennis en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis.
Het diploma kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te verlengen.
In die periode houdt u uw kennis op peil door nascholing te volgen.
Dit kan als lid van onze vereniging.

Examen.
Het onafhankelijke examen wordt afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis.

Eerste hulp willen / kunnen verlenen?
Volg dan een volledige cursus “Eerste Hulp Verlener”.
Enkele onderwerpen tijdens deze cursus zijn:

- verantwoord hulpverlenen,
- stoornissen in het bewustzijn, stoornissen in de ademhaling,
- actieve bloedingen, wonden, elektriciteitsletsels,
- kneuzing en verstuiking, botbreuken en ontwrichting,
- letsel van oog, neus en oor, tandletsels en tand door lip,
- oververhitting, onderkoeling, bevriezing,
- vergiftiging, steken en beten, kans op infecties,
- verband -en hulpmiddelen 
- reanimeren en AED bedienen.
- kinderziektes en kinder-reanimatie zit ook in deze cursus verweven

De opleiding wordt gegeven door een instructeur en ondersteund door LOTUS.

De kosten bedragen p.p. € 175,00 inclusief examen,
exclusief het lesboekje( wat u verplicht bent aan te schaffen).
Na afloop ontvangt u, bij een goed resultaat, een erkend diploma.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze opleiding.
Indien u belangstelling heeft voor het volgen van de cursus,
stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres 
of bel naar het secretariaat van de Vereniging voor EHBO Goirle op 06-33373231 en wij zenden u graag een aanmeldingsformulier.

Secretariaat

Klik hier voor e-mail
Mobiel nummer: 06-33373231